Rocabert Argila Projectes Artístics

Equip d’acció artística per l’equitat cultural i la cooperació. Amb voluntat patrimoniadora i per la sostenibilitat.

Estem convençuts que la qualitat de la pràctica mantinguda en tots els aspectes de la creació condueix a resultats innovadors que trenquen els sostres d’exclusió social. La qualitat embelleix el que és inhòspit. I la bellesa és llavor de transformació personal i social. 

El lloc pren una atmósfera creativa, acollidora i suggerent. Convida a les trobades i activitats culturals.

La comunitat guanya un recurs artístic-didàctic molt ric, facilitant-ne la identitat cultural i la cohesió social.  Millora en el coneixement del seu entorn històric,  conciència medioambiental i en la pràctica de reutilitzar els recursos.

Les persones travessen una experiència de participació molt enriquidora per la diversitat de tasques a fer, des de la documentació sobre el tema, el treball ergodinàmic de confegir el trencadís o la divulgació de la creació. La divulgació del resultat també contribueix a l empoderament i sentiment de pertinença.

Treballem per entitats d’arreu de Catalunya que vulguin enriquir el seu indret (exterior o interior) amb un trencadís cooperatiu.

Nou trencadís a La Vilella Baixa, Priorat

L’escola i tot el poble de la Vilella s’han organitzat amb entusiasme per a fer un mural amb trencadís dins de la Festa dels cantons creatius. Al mur de l’escola que és entrada del poble. Sumem trencadissos per a democratitzar la cultura patrimoniant els pobles! A l’’escola Serra Major han fet el croquis sobre el