Rocabert Argila Projectes Artístics

Equip d’acció artística per l’equitat cultural i la cooperació. Amb voluntat patrimoniadora i per la sostenibilitat.

Estem convençuts que la qualitat de la pràctica mantinguda en tots els aspectes de la creació condueix a resultats innovadors que trenquen els sostres d’exclusió social. La qualitat embelleix el que és inhòspit. I la bellesa és llavor de transformació personal i social. 

El lloc pren una atmósfera creativa, acollidora i suggerent. Convida a les trobades i activitats culturals.

La comunitat guanya un recurs artístic-didàctic molt ric, facilitant-ne la identitat cultural i la cohesió social.  Millora en el coneixement del seu entorn històric,  conciència medioambiental i en la pràctica de reutilitzar els recursos.

Les persones travessen una experiència de participació molt enriquidora per la diversitat de tasques a fer, des de la documentació sobre el tema, el treball ergodinàmic de confegir el trencadís o la divulgació de la creació. La divulgació del resultat també contribueix a l empoderament i sentiment de pertinença.

Treballem per entitats d’arreu de Catalunya que vulguin enriquir el seu indret (exterior o interior) amb un trencadís cooperatiu.

Tutorial

Tutorial de com fer un trencadís. Hi trobareu tant les eines que necessiteu, com preparar la paret, confegir el trencadís …. I fer un bon acabat per tal que llueixi la vostra creació.

Audioconte del llibre ‘El trencadís de Collserola’

Relat de la història que descabdella en Paff, el drac màgic, amb els tres amics. L’objectiu és oferir una manera més dinàmica per a observar el mural, tot oferint un referent d’oralitat en català. CaCAPÍTOL 1- EN PAFF FA NOUS AMICS CAPÍTOL 2- COMENCEN A FILOSOFAR CAPÍTOL 3- DESCOBREIXEN UNA LLARGA HISTÒRIA AMAGADA CAPÍTOL 4-

Nou trencadís a La Vilella Baixa, Priorat

L’escola i tot el poble de la Vilella s’han organitzat amb entusiasme per a fer un mural amb trencadís dins de la Festa dels cantons creatius. Al mur de l’escola que és entrada del poble. Sumem trencadissos per a democratitzar la cultura patrimoniant els pobles! A l’’escola Serra Major han fet el croquis sobre el