Showing 6 Result(s)

La inauguració de El trencadís de Collserola

El 19 de maig vam inaugurar “El trencadís de Collserola”, situat a les escoles Mestre Morera i L’Aqüeducte. El trencadísfa fa 67 metres de llargada i és fet amb material ceràmic i de vidre recollit en un 50% de Ciutat Meridiana i l’altre de la resta de Catalunya, tot solidàriament.