Projecte Crea’m

La idea és fer una creació col.lectiva per la cohesió social i cultural, enfortint els vincles d’una comunitat. Fer-ho a través de la construcció d’un trencadís amb contingut històric o cultural, permet crear un patrimoni que inverteix en la identitat cultural. 

Monumentalitzar els indrets és una “urgència per l’equitat” un dels reptes culturals actuals. Aquest nodriment genera autoestima a les persones i beneficis tangibles a la comunitat.

El trencadís és identitari de l’art català. Vincula aspectes artístics amb artesanals i d’ofici, pura “tekhné” -cultura-, enriquint-ne el llenguatge artístic amb interessos i habilitats. 

La creació parteix de la recerca històrica, llegendària i dels elements del territori. 

Per ser transgeneracional esdevé patrimoni genui, enriquint-ne la identitat i embellint-ne el paisatge i la convivència. El trencadís incideix en la participació i la transmissió del saber.

Les fotografies corresponen al projecte que hem realitzat a Ciutat Meridiana, que ha estat la nostra font d’inspiració per a crear el projecte Crea’M, amb el que ens hem presentat als Premis Lluís Carulla. Properament penjarem el projecte sencer.