La Vilella Baixa
Acció Artística Comunitària

L’escola i tot el poble de la Vilella s’han organitzat amb entusiasme per a fer un mural amb trencadís dins de la Festa dels cantons creatius. Al mur de l’escola Serra Major que és entrada del poble han fet el croquis sobre el seu patrimoni cultural: el tangible i l’intangible.

https://xn--traa-2oa.art/wp-content/uploads/2023/03/video_2023-03-19_15-37-21.mp4

Link QR

Al QR del trencadís s’hi troben les llegendes, faules o històries respecte dels personatges o elements representats